19 marca 2019

Fot. KW PSP Rzeszów

Do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły pierwsze wnioski z gmin o przyznanie finansowego wsparcia dla poszkodowanych rodzin w wyniku ostatnich wichur, które przeszły nad Podkarpaciem.

Z wstępnych szacunków wynika, że uszkodzonych zostało 201 budynków z terenu 74 gmin, w tym 132 to budynki mieszkalne, a 69 to budynki gospodarcze.

Jak powiedziała w Radiu Via Marta Witalec z Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego do tej pory wpłynęło 17 wniosków, ale może być ich znacznie więcej, bo w gminach nadal pracują komisje, które szacują straty.

Pomoc jest przyznawana ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w formie zasiłków celowych. Rodziny mogą liczyć na pomoc w różnej wysokości – powiedziała Marta Witalec.

Na podstawie złożonych wniosków przez gminy i po ich weryfikacji, wojewoda podkarpacki wystąpi do ministra spraw wewnętrznych i administracji o przyznanie środków na wypłatę zasiłków dla poszkodowanych rodzin.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska