24 czerwca 2021

Podczas sesji rady powiatu rzeszowskiego uhonorowano wybitnych mieszkańców medalem Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego.

Odznaczenia wręczył Józef Jodłowski, starosta rzeszowski, a odebrali je: Anna Dębska – Prezes Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu oraz ks. Prałat dr Stanisław Janusz – Proboszcz parafii pw. Św. Wawrzyńca w Dynowie. Medal został przyznany także Panu Stanisławowi Tymowiczowi – Prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

Sylwetki odznaczonych przybliżył Józef Jodłowski, starosta rzeszowski.

Piotr Mazurkiewicz