23 marca 2021

Dobiegła końca VI edycja Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy Zawsze Wierni

Dobiegła końca VI edycja (zdalna) WTPiP „ZAWSZE WIERNI” dla uczniów szkół podstawowych (kl. 7-8), ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych organizowana przez Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach i Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Sędziszowie Młp.

W imieniu organizatorów podsumowania dokonały Dyrektor PCEK w Ropczycach Agnieszka Ochał i Prezes KSW O. Sędziszów Młp. Bogumiła Stec-Świderska.

W tym roku młodzi recytatorzy stanęli przed kamerami i nagrali recytacje tekstów polskich autorów. Nagrania przeszły eliminacje szkolne i powiatowe.

W VI (zdalnej) edycji WTPiP „ZAWSZE WIERNI” aktywne były następujące powiaty:

  • Powiat Mielecki – organizatorem eliminacji powiatowych było I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu,

  • Powiat Ropczycko – Sędziszowski – organizatorem eliminacji powiatowych było Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach,

  • Powiat Rzeszowski – organizatorem eliminacji powiatowych było Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie,

  • Powiat Sanocki – organizatorem eliminacji powiatowych był Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku,

  • Powiat Strzyżowski – organizatorem eliminacji powiatowych było Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej.

Po przejściu eliminacji powiatowych 27 recytacji otrzymało nominacje do finału. Przesłuchania nagrań odbyły się 17 marca br., bez udziału publiczności. Wyniki na stronie www.pcek-ropczyce.pl .

 

Bardzo cieszy fakt, że mimo formy zdalnej konkursu zainteresowanie nim wykazało w sumie ponad 160 uczniów z 6 powiatów.

W finale konkursu przyznano 1.,2. i 3. miejsce w każdej z kategorii wiekowych, wyróżnienia oraz nagrody specjalne, tj.: Nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Nagrodę Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność“ za najlepszą interpretację utworu o „Żołnierzach Wyklętych“, Nagrodę Prezesa KSW Oddział w Sędziszowie Młp. oraz Nagrodę Dyrektora PCEK w Ropczycach.

 

Dla uczniów szkół podstawowych i ich nauczycieli na pewno ważną informacją jest fakt, że WTPiP „ZAWSZE WIERNI” znalazł się w „Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2020/2021 przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej”.

 

Ciekawostką konkursu jest to, iż pojawiły się także teksty pisane przez lokalnych twórców, np. Rafał Bezara z Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp. recytował własny wiersz z kolei Zuzanna Czerniak ze Szkoły Podstawowej w Korzeniowie zaprezentowała utwór napisany przez jej tatę Artura Czerniaka.

 

Repertuar recytacji uwzględnia teksty polskich twórców powstające po 1918 r., aż do czasów współczesnych, takie, które realizują motyw „ZAWSZE WIERNI”, wpisują się w 100-lecie odzyskania niepodległości i 70. rocznicę śmierci członków IV Zarządu WiN oraz rozwijają rozumienie pojęć: ojczyzna, patriotyzm, honor, bohater, wierność wartościom, wierność zasadom, niepodległość, wolność. Jesteśmy przekonani, że dzięki tak organizowanemu konkursowi u młodych ludzi rozbudzone zostaje zainteresowanie literaturą oraz historią najnowszą Polski i jej bohaterami, że wzmacniane jest poczucie tożsamości narodowej i upowszechnia się kultura słowa.

 

W realizację takich celów konkursu wpisują się także NAGRODY, które otrzymują laureaci finału VI edycji WTPiP „ZAWSZE WIERNI” jak na przykład:

Serdeczne podziękowania dla wszystkich Mecenasów WTPiP ZAWSZE WIERNI.

 

Organizatorzy VI edycji (zdalnej) Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy ZAWSZE WIERNI dziękują wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie od szczebla szkolnego a także ich nauczycielom i rodzicom, którzy pomogli zrealizować nagranie i wysłać zgłoszenie.

Wyrazy wdzięczności kierujemy także do organizatorów eliminacji powiatowych oraz osób i instytucji, które ich wsparły.

Źródło: PCEK w Ropczycach

Piotr Mazurkiewicz