25 lutego 2022

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle uruchomił, przy ulicy Wincentego Pola 41, punkt przyjęć darów rzeczowych.

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 15.

Mówi Krystyna Długosz, kierownik oddziału rejonowego PCK w Jaśle.

 

PCK uruchomił także konto do wpłat pieniężnych. 

 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem ,,Ukraina”.

Dodatkowe informacje: tel.134464723 oraz 660306918,  e-mail: or.jaslo@pck.org.pl

Piotr Mazurkiewicz