25 lutego 2021

W związku z pandemią koronawirusa Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Strzyżowie w okresach czasowego zawieszenia zajęć , realizuje wszystkie zajęcia edukacyjnie i terapeutyczne w formie nauczania zdalnego.

 Jak mówi Beata Potwora, dyrektor placówki, okres pandemii jest czasem trudnym dla funkcjonowania ośrodka.

Jadwiga Skiba wychowawca kl. 2 szkoły przysposabiającej do pracy dodaje, że zajęcia stacjonarne prowadzone są w ścisłym reżimie sanitarnym.

Ośrodek obok stacjonarnego funkcjonowania, zapewnia także naukę zdalną tym podopiecznym, którzy z powodów zdrowotnych, nie mogą uczestniczyć w zajęciach osobiście.

Agnieszka Bojda