4 stycznia 2019

Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej nieczynne do odwołania. Powód? Zła sytuacja finansowa, która nie pozwala na prowadzenie bieżącej działalności.

Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, zostało zamknięte z dniem 1 stycznia. Powodem zamknięcia jest zła sytuacja finansowa i zbyt niska kwota, którą zaproponowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach dotacji na realizację w 2019 roku zadań, mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych – informował Bohdan Gocz, Przewodniczący Rady Towarzystwa na rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. Kwota o jaką wnioskowało Towarzystwo to 53 tys zł, Ministerstwo przyznało 33 tys zł, co nie pozwala utrzymać obiektu. Komunikat o zamknięciu muzeum poruszył wiele osób, które proponują zorganizowanie publicznych zbiórek. Jak dodaje Bohdan Gocz – byłoby to tylko chwilowe rozwiązanie.

Placówka od kilku lat dostosowywała się do przyznawanych finansów. Najpierw ograniczano dni otwarcia muzeum, a następnie zrezygnowano z dotacji corocznej imprezy ,,od Rusała do Jana”, przeznaczając ją na bieżącą działalność, która jest kosztowna. Towarzystwo na rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, liczy na jak najszybsze rozwiązanie zaistniałej sytuacji i wypracowanie systemu, który pozwoli na utrzymanie cennego dla kultury łemkowskiej obiektu.

Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej w ubiegłym roku, obchodziło 50 – lecie istnienia. Co roku placówkę zwiedzało około 10 tysięcy turystów.

Fot. : Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej / Музей Лемківской Культуры

Arleta Blok