4 lutego 2022

Informację o statusie wniosku jak i przyznaniu środków w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego uprawniona osoba, która złożyła wniosek, otrzyma na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, a także mailem na adres podany we wniosku.

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia przysługuje dodatkowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Wniosek o RKO do ZUS można złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej., mówi Wojciech Dyląg, rzecznik regionalny ZUS na Podkrpaciu.

Kapitał opiekuńczy przysługuje rodzinom z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia.

 

Prawo do świadczenia mają także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do końca 35 miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje.

Przepisy ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym określają maksymalny termin dla ZUS na rozpatrzenie wniosku o kapitał. Wynosi on dwa miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcześniej, niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do kapitału.

Więcej informacji w sprawie rodzinnego kapitału opiekuńczego otrzymamy dzwoniąc na specjalną infolinię – nr 22 290 55 00 (czynna od pon. do pt. w godz. 8.00 – 15.00).

Powiat

Liczba wniosków

Powiat

Liczba wniosków

RZESZÓW

2544

BRZOZOWSKI

816

RZESZOWSKI

2350

LEŻAJSKI

738

MIELECKI

1706

KOLBUSZOWSKI

710

DĘBICKI

1645

NIŻAŃSKI

686

JAROSŁAWSKI

1353

STRZYŻOWSKI

670

KROŚNIEŃSKI

1208

KROSNO

540

ŁAŃCUCKI

1124

LUBACZOWSKI

538

JASIELSKI

1092

TARNOBRZESKI

529

ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI

1040

TARNOBRZEG

422

STALOWOWOLSKI

1036

PRZEMYŚL

420

PRZEMYSKI

947

LESKI

260

SANOCKI

934

BIESZCZADZKI

182

PRZEWORSKI

863

Razem Podkarpacie:

24353

 

inf. pras. ZUS