17 czerwca 2021

Zakończyły się prace związane z odbiorem inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap 1. Wiąże się to z wprowadzeniem nowej stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego z Rozwadowską.

Przypomnijmy, że zrealizowana przez Powiat Stalowowolski inwestycja obejmowała m.in. wykonanie: robót ziemnych, przebudowy i rozbudowy kanalizacji deszczowej, wykonania nawierzchni drogowej, ciągów pieszych, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego, a także przebudowy skrzyżowań z drogami publicznymi:  z ul. Rozwadowską, z ul. Kościuszki i ul. Targową, z ul. Jagiellońską oraz z ul. Bełżyńskiego. Przebudowano odcinek o łącznej długości 492 m.

W związku z zakończeniem inwestycji, od dnia 15 czerwca zostają wprowadzone zmiany w organizacji ruchu. Największe z nich zaszły na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego z Rozwadowską, gdzie ustalono pierwszeństwo przejazdu dla relacji z ulicy Rozwadowskiej w lewo – w ulicę Dąbrowskiego. Dodatkowo, na ulicy Dąbrowskiego, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Rozwadowską do skrzyżowania z ulicą Targową, wprowadzono jeden kierunek ruchu. Podobnie – jeden kierunek ruchu wprowadzono na ulicy Strażackiej – w stronę ulicy Rozwadowskiej.

Dlatego apelujemy, aby kierowcy, zwłaszcza ci, którzy jeździli tędy od lat, zapomnieli o tzw. jeździe na pamięć i zwracali szczególną uwagę na nową organizację ruchu. Dlatego apelujemy o ostrożność i zwracanie uwagi na znaki poziome i pionowe.

Źródło: Tomasz Wosk – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli.

Piotr Mazurkiewicz