10 stycznia 2019

Ogólnopolska Karta to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżek mogą udzielać nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.

O jakich zmianach mowa, i czy są na plus?

Agnieszka Radochońska-Kloc