2 listopada 2021

Żołnierze z Dębicy prowadzili wojskowy obóz szkoleniowy dla uczniów IV edycji Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych z Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Teraz młodych adeptów czeka wojskowy egzamin teoretyczny i praktyczny.

Ubiegły tydzień dla uczniów IV edycji Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych z Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu był bardzo wymagający. Kadeci odbyli pięciodniowy wojskowy obóz szkoleniowy, który miał miejsce na przykoszarowych obiektach 33. Batalionu Lekkiej Piechoty z Dębicy. Wychowankowie z „Elektryka” zajęcia wojskowe rozpoczęli w poniedziałek 25 października, a zakończyli w piątek popołudniu. W koszarach przebywali przez całą dobę, od pobudki do capstrzyku, uczestnicząc w programowych zajęciach, wykonując polecenia i rozkazy instruktorów oraz realizując przedsięwzięcia narzucane porządkiem dnia.

Młodzi adepci doskonalili nabyte umiejętności z zakresu działań taktycznych, szkolenia strzeleckiego i medycznego, nawiązywania łączności, terenoznawstwa, obrony przeciwlotniczej, zabezpieczenia inżynieryjnego oraz obrony przeciwchemicznej. W czasie zajęć uczniowie wykazywali się dużym zaangażowaniem oraz umiejętnościami. Szkolenie pod okiem specjalistów to dla kadetów najlepsza okazja do właściwego przygotowania się do pełnienia służby wojskowej w przyszłości. Kadeci mieli możliwość prowadzenia działań z wykorzystaniem sprzętu wojskowego, jakim na co dzień dysponują żołnierze lekkiej piechoty służący w 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. W grudniu na zakończenie przedmiotu „edukacja wojskowa”, kadeci odbędą egzamin końcowy, który składa się z testu teoretycznego oraz części praktycznej w jednostce wojskowej.

Uczniowie klas mundurowych już teraz stanowią o sile polskiej armii. Wielu z nich planuje swoją przyszłość związać z wojskowym mundurem. Duża część absolwentów już wstąpiła w szeregi 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

 

Tego typu szkolenie dla uczniów jest swoistym sprawdzianem zdobytej wiedzy i umiejętności praktycznych z przedmiotu „edukacja wojskowa”, którego uczą się przez trzy semestry, w ciągu ostatnich dwóch lat nauki w szkołach ponadpodstawowych w ramach programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Powyższe zajęcia odbywają się przy wsparciu tzw. patronackich jednostek wojskowych w formie wsparcia pozafinansowego w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego oraz zajęć w szkole, na które przybywają instruktorzy wojskowi. Program koordynuje Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. 

 

 

inf. 3.PBOT