7 lutego 2022

Niżańskie Centrum Kultury Sokół, zaprasza wszystkich chętnych zainteresowanych kulturą, na spotkanie Młodzieżowej Rady Kultury.

Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku powołuje Młodzieżową Radę Kultury.

Zadaniem Młodzieżowej Rady Kultury będzie:

  • Konsultowanie pomysłów na wydarzenia kulturalne dla młodzieży.

  • Inicjowanie nowych wydarzeń i działań dedykowanych młodzieży.

  • Współpraca przy organizacji imprez.

  • Realizacja własnych przedsięwzięć.

NCK Sokół zaprasza osoby, które ukończyły 13 lat, są zainteresowane aktywnym udziałem w życiu kulturalnym i chcą reprezentować swoje pokolenie w procesach decyzyjnych.

 

Piotr Mazurkiewicz