17 września 2021

W Markowej, trwają pilotażowe spotkania w ramach planowanej ścieżki edukacyjnej Chałupa Szylarów. Organizowane są one przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów oraz Towarzystwo Przyjaciół Markowej.

Piotr Mazurkiewicz