9 lipca 2018

W ramach turnusów organizowane są rożnego rodzaju zajęcia z zakresu bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy oraz edukacyjne.

Już po raz trzeci pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych współuczestniczyli w warsztatach dla dzieci uczestniczących w koloniach organizowanych przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach.

W ramach turnusów organizowane są rożnego rodzaju zajęcia z zakresu bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy oraz edukacyjne.Cieszą się one ogromnym zainteresowaniem. Przedstawiciele ZUS oprócz prelekcji organizują ponad 130-dzieciom warsztaty plastyczne i konkursy z nagrodami, dzięki którym dzieci łatwiej przyswajają i wykazują się wiedzą.

 Interesująca forma przekazu, atrakcje, zabawa w tym rywalizacja zespołowa – skutkują tym, że uczestnikom pozostają radosne wspomnienia i wiedza kojarzona z łatwym dostępem i zaufaniem do instytucji. 

Partnerem przedsięwzięcia jest m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Inspekcja Transportu Drogowego, Policja, Straż Pożarna i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.”

Iwona Kosztyła