6 maja 2021

fot. ZUS

W rzeszowskim oddziale ZUS dziś telefoniczny dyżur ekspertów. Będą udzielać informacji i wyjaśnień dotyczących zagadnień, związanych z przyznawaniem świadczeń emerytalno-rentowych międzynarodowych na podstawie zawartych umów dwustronnych z Ukrainą, Mołdawią i Mongolią, a także na podstawie przepisów unijnych w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z Hiszpanią i Portugalią.

Podczas dyżuru będzie można dowiedzieć się jakie warunki trzeba spełnić aby przejść na emeryturę lub rentę mając staż pracy w Polsce i za granicą, na jakich zasadach dolicza się pracę za granicą do emerytury w Polsce, czy można pobierać emeryturę w Polsce i np. na Ukrainie, jakie dokumenty należy posiadać, aby doliczyć okresy pracy za granicą do emerytury w Polsce.

Eksperci będą dyżurować pod numerem telefonu 17 858 61 85 w godz. 10-11:30.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska