22 kwietnia 2020

Ponad 423 tys. emerytów i rencistów z Podkarpacia otrzymało dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

Razem z kwietniową emeryturą lub rentą seniorzy otrzymali 'trzynastki” na łączną kwotę ponad 507 mln złotych. Ponieważ ostatni termin wypłaty świadczenia wypada 25 kwietnia, czyli w sobotę, emeryci i renciści otrzymają trzynastkę w piątek.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska