24 lipca 2018

Ważna informacja dla klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Właśnie trwa wysyłka 20 mln listów z informacją o hipotetycznej wysokości emerytury.

900 tysięcy z 20 mln listów trafi do klientów ZUS z woj. podkarpackiego. Kto otrzyma informację nie tylko o wysokości przyszłej emerytury? – Ci, którym minimum raz w życiu została odprowadzona składka emerytalna. – mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy rzeszowskiego oddziału ZUS.

 

W tym momencie jesteśmy w gronie odbiorców informacji, którą rozsyła ZUS. List zawiera informacje o kwotach, które nasi pracodawcy, zleceniodawcy, bądź my sami, jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą odprowadziliśmy do ZUS. To między innymi informacje dotyczące składek na poszczególne fundusze, które zostały do ZUS-u odprowadzane do tej pory. Natomiast osoby, które ukończyły 35 rok życia otrzymają dodatkowo informacje dotyczące hipotetycznej wysokości przyszłej emerytury, w powszechnie obowiązującym wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Agnieszka Radochońska-Kloc