19 czerwca 2019

Legalna praca w trakcie wakacji to nie tylko fakt podpisania umowy, dzięki której pracujemy na odpowiednich warunkach, ale to przede wszystkim obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych oraz do opłacania za nas składek do ZUS.

Trwa kampania ‚Pracuję legalnie”. Skierowana jest do pracowników i pracodawców oraz obywateli spoza Unii Europejskiej, którzy chcą podjąć zatrudnienie w Polsce. Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik ZUS w woj. podkarpackim mówi, że ci, którzy w najbliższych dniach będą zdawać egzaminy kończące studia, tracą w tym dniu status studenta:

Każdy, kto podejmie pracę może sam sprawdzić, czy są za niego opłacane składki. Można to zrobić w każdej placówce ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest partnerem strategicznym kampanii prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy ‚Pracuję legalnie”.

Agnieszka Radochońska-Kloc