27 czerwca 2019

Do 24 lipca w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa można oglądać wystawę zatytułowana „Świat, który przeminął. Życie codzienne łemkowskiej rodziny na fotografiach Zdzisława Postępskiego i Romana Reinfussa”.

Prezentowane są unikatowe fotografie przedstawiające rodziny łemkowskie w tradycyjnych strojach oraz ich życie codzienne. – to niezwykłą wystawa – mówi Ryszard Winiarski, dyrektor Galerii

Bohdan Gocz, przewodniczący Rady Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej mówi, że kultura łemkowska wyróżnia się wieloma elementami:

Autorem fotografii z lat 40. XX w. dokumentujących życie Łemków jest Zdzisław Postępski, którego spuścizna fotograficzna znajduje się w zbiorach Galerii Fotografii. Część fotografii do wystawy została udostępniona przez Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, a eksponaty dotyczące kultury łemkowskiej wypożyczone są z Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej.

Agnieszka Radochońska-Kloc