1-9 czerwca 1991 rok – „Bogu dziękujcie ducha nie gaście”.

Papież Jan Paweł II po raz pierwszy odwiedził Podkarpacie podczas IV pielgrzymki do Polski w czerwcu 1991 roku. Witał go pierwszy demokratycznie wybrany prezydent – Lech Wałęsa. Kraj stał na progu wielkich przemian ustrojowych, gospodarczych i społecznych. A Ojciec Święty mówił do nas wtedy o Dekalogu, o dziesięciu zdaniach, które – jak podkreślał – są fundamentem pomyślności każdego człowieka. Nauczał nas, ostrzegał i czasami karcił. Stał się nauczycielem umiejętnie wykorzystywanej wolności. Przemierzył Polskę od Koszalina, przez Łomżę, Białystok, po Przemyśl. Beatyfikował naszych rodaków: o. Rafała Chylińskiego, bp. Sebastiana Pelczara, Anielę Salawę, Bolesławę Lament.

Na trasie pielgrzymki Ojca Świętego: był m.in. Rzeszów, Przemyśl i Lubaczów.

Podczas pobytu w Rzeszowie Ojciec Święty mówił o drugim przykazaniu oraz beatyfikował bpa Sebastiana Józefa Pelczara. W Przemyślu spotkał się w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa z grekokatolikami, kończąc lokalny spór wiernych obrządku łacińskiego i wschodniego o dawną katedrę grekokatolicką. W Lubaczowie Papież rozważał trzecie przykazanie; „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”.

31 maja – 10 czerwca 1997 rok – „Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki”.

Pielgrzymka w 1997 r. była  już VI pielgrzymką Jana Pawła II do Ojczyzny.

To Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu, wielkie spotkanie ekumeniczne w Drohiczynie i apel Jana Pawła II o dialog między religiami. To koronacja najstarszego wizerunku Maryi w Polsce na porosyjskim wojskowym lotnisku obok Legnicy. To spotkanie z siedmioma prezydentami państw Europy środkowej przy relikwiach św. Wojciecha w prastarym Gnieźnie. To kanonizacja królowej Jadwigi w 600. rocznicę powstania Uniwersytetu Jagiellońskiego i skromnego zakonnika Jana z Dukli; to także beatyfikacja Bernardy Marii Jabłońskiej i Marii Karłowskiej.

Podczas VI pielgrzymki do Ojczyzny Jan Paweł II odwiedził nasz region. Przed kościołem Jana z Dukli spotykał się z zakonnikami i wiernymi. Następnego dnia blisko 600 tys. wiernych, zgromadzonych na lotnisku w Krośnie, uczestniczyło we Mszy Świętej, podczas której Ojciec Święty  dokonał kanonizacji Jana z Dukli. Dokonał także koronacji wizerunków Matki Boskiej z Haczowa, Jaślisk i Wielkich Oczu. Poświęcił także kościół p.w. Św. Piotra i Jana z Dukli.

5-17 czerwca 1999 rok – „Bóg jest miłością”.

VII pielgrzymka do Ojczyzny była ostatnią wizytą Jana Pawła II w naszym regionie. Miała miejsce 12 czerwca 1999r. Ojciec Święty spotkał się w Sandomierzu z 20 tysiącami żołnierzy, z leśnikami, z przedstawicielami środowiska naukowego KUL i ATK w Warszawie. W swym przemówieniu papież zwracał się zwłaszcza do młodzieży, żołnierzy i harcerzy mówiąc: „Głoście światu „dobrą nowinę” o czystości serca i przekazujcie mu swoim przykładem życia orędzie cywilizacji miłości. Wiem, jak bardzo jesteście wrażliwi na prawdę i piękno. Nie lękajcie się żyć wbrew obiegowym opiniom i sprzecznym. z Bożym prawem propozycjom. Odwaga wiary wiele kosztuje, ale Wy nie możecie przegrać miłości! Nie dajcie się zniewolić!”.