8 sierpnia 2019

Pielgrzymka - dzień 5. Nowy Korczyn, Szczytniki, Wiślica, Niegosławice, Chroberz

Fotografie „z lotu ptaka”: Krzysztof Milewski

Tomasz Wołoszyn