29 maja 2019

Uroczystość świeceń diakonatu odbędzie się w parafii w Dobrzechowie.

Podczas mszy świętej założą szaty liturgiczne: dalmatykę, oraz stułę, która opiera się na jednym ramieniu. Klerycy V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie w sobotę 1 czerwca przyjmą świecenia diakonatu. Diakoni pełnią posługę Słowa Bożego, przewodniczą nabożeństwom liturgicznym, pomagają kapłanom przy ołtarzu i pełnią ważną rolę w dziele ewangelizacji.

Klerycy, którzy przyjmują święcenia diakonatu podejmują określone zobowiązania: celibatu, codziennego odmawiania brewiarza oraz czci i posłuszeństwa swojemu biskupowi ordynariuszowi. Święcenia diakonatu są jednym z najważniejszych chwil w życiu kleryka – mówią klerycy V roku

Uroczystość świeceń diakonatu odbędzie się w parafii w Dobrzechowie. Święcenia przyjmie 5 kleryków. Do ich przyjęcia przygotowują podczas rekolekcji zamkniętych w domu rekolekcyjnym w Czarnej Sędziszowskiej.

Iwona Kosztyła