29 października 2021

1 listopada 2021 roku, u bram jarosławskich cmentarzy, odbędzie się 29. kwesta na rzecz ratowania zabytków jarosławskich nekropolii oraz polskiego cmentarza w Jaworowie na Ukrainie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza Ewa Leniar oraz przewodniczący Komitetu Społecznego na Rzecz Ratowania Zabytków Starych Polskich Cmentarzy działającego przy SP nr 11 Tomasz Kulesza, zapraszają do wzięcia udziału w dorocznej kweście na rzecz ratowania cennych zabytków jarosławskich nekropolii oraz polskiego cmentarza w Jaworowie na Ukrainie.

Tegoroczna kwesta, organizowana już po raz 29, odbędzie się 1 listopada w godzinach 8.00-14.00.

Współorganizatorami przedsięwzięcia są:

  • Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia,
  • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu,
  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu,
  • przedstawiciele lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych.

Organizatorzy wraz z mieszkańcami Jarosławia i wszystkimi ofiarodawcami chcą ratować najpiękniejsze oraz najbardziej potrzebujące prac konserwatorskich zabytkowe nagrobki na Starym i Nowym Cmentarzu w Jarosławiu oraz na polskim cmentarzu w Jaworowie na Ukrainie. Za każdy dar serca w imieniu organizatorów corocznej kwesty serdecznie dziękujemy.

***

Stary Cmentarz w Jarosławiu jest jedną z najstarszych pozamiejskich nekropolii w Europie. Został założony w 1874 r., wcześniej niż Łyczakowski we Lwowie (1786), Powązkowski w Warszawie (1790), na Rossie w Wilnie (1800), czy Rakowicki w Krakowie (1803). Dla ratowania i ochrony jego zabytków powstała Fundacja Necropilis Jaroslaviensis. Od 1992 roku, 1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych, u bram jarosławskiego Starego Cmentarza organizowana jest kwesta na rzecz ratowania jego zabytków. Pierwsze kwesty objęły jedynie zabytki Starego Cmentarza w Jarosławiu, w 2007 roku po raz pierwszy odrestaurowano pierwszy nagrobek na Nowym Cmentarzu, natomiast od 2013 roku kwesta została powiększona o zbieranie datków na rzecz polskiego cmentarza w Jaworowie na Ukrainie.

Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli, przy wsparciu i zaangażowaniu środków z budżetu miasta, uratowano, poprzez objęcie pracami remontowo-konserwatorskimi wiele cennych pod względem historycznym i artystycznym zabytków jarosławskich cmentarzy, a także przeprowadzono prace remontowe na polskim cmentarzu w Jaworowie. Na przestrzeni tych lat zebrane fundusze oraz przeznaczone kwoty z budżetu miasta, pozwoliły uratować kilkadziesiąt obiektów na Starym i Nowym Cmentarzu w Jarosławiu (dla przykładu w 2019 roku podczas kwesty udało się zebrać kwotę około 10 tys. zł, z czego do budżetu miasta na rzecz ratowania jarosławskich zabytków przekazano 6930,20 zł).

Nekropolia zapełniona jest tysiącami grobowców z XIX wieku o bardzo ciekawych formach i dużych walorach artystycznych. Spoczywa na niej wiele osób zasłużonych dla miasta i kraju, uczestników wydarzeń historycznych np. płk Leon Czechowski (1797-1888), uczestników powstań w 1830, 1846 i 1863 r. To dzięki ofiarności ludzi dobrej woli i wsparciu miasta wiele cennych historycznie i artystycznie zabytków udało ocalić się od zapomnienia, a wiele czeka jeszcze na ocalenie.

 

Iwona Kosztyła