1 czerwca 2021

’Człowiek na maksa’ – książka o Jacku Krawczyku, Wyd. Bonus Liber

Dziś mija 30. rocznica śmierci, pochodzącego z Palikówki koło Rzeszowa Jacka Krawczyka.

Życie Jacka Krawczyka było wypełnione troską o ludzi chorych i cierpiących. Jako uczeń II LO w Rzeszowie, a potem student KUL-u angażował się w działalność charytatywną. Odwiedzał chorych w szpitalach, potrzebujących w ich domach, pracował także jako sanitariusz w stacji pogotowia. Jego życie przerwała choroba nowotworowa. Zmarł w wieku 25 lat.

Ze względu na działalność na rzecz ubogich porównywany jest do bł. Piotra Jerzego Frassatiego.

Rodzice Jacka założyli fundację jego imienia, która kontynuuje dzieła jego życia.

W minioną niedzielę, w rodzinnej miejscowości Jacka – Palikówce przypominano jego postać. O życiu Jacka Krawczyka opowiadał ks. prof. Stanisław Haręzga – wykładowca WSD w Przemyślu

W 2018 r. biskup rzeszowski Jan Wątroba ogłosił zamiar rozpoczęcia procesu informacyjnego o sławie świętości i kulcie Jacka Krawczyka, przed wszczęciem procesu beatyfikacyjnego.

Artur Sołek