22 kwietnia 2020

Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na wsparcie placówek medycznych.

Ponad 367 tyś złotych zebrali księża w ramach zbiorki przeprowadzonej wśród duchowieństwa diecezji rzeszowskiej. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla wybranych szpital, Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Pielęgnacyjno – Opiekuńczych leżących na terenie diecezji.

Zbiórkę, którą nazwano „kapłańskim darem miłosierdzia” podczas Mszy Krzyżma w Wielki Czwartek, poparł bp Jan Wątroba, który zachęcał księży do aktywnego włączenia się w akcję. Zebrane pieniądze, po konsultacjach z władzami województwa podkarpackiego i zapoznaniu się z potrzebami szpitali zostały podzielone na poszczególne placówki – mówi ks. Piotr Potyrała, wicedyrektor rzeszowskiej Caritas

W sumie na konto Caritas Diecezji Rzeszowskiej duchowni wpłacili 367 406, 17 zł.

Iwona Kosztyła