7 sierpnia 2020

Szczegóły duchowego programu 43 Pieszej Pielgrzymki z Rzeszowa na Jasną Górę można znaleźć na stronie internetowej pielgrzymka. rzeszow. pl

IV dzień pielgrzymują na Jasną Górę pielgrzymują kapłani, którzy we wtorek wyruszyli sprzed rzeszowskiej fary w ramach sztafety 43 Pieszej Pielgrzymki z Rzeszowa do Częstochowy. Po mszy świętej wyruszyli ze Szczucina i podobnie jak w poprzednich latach swoją wędrówkę zakończą w Nowym Korczynie.

Księża w drodze modlą się za duchowych pielgrzymów. Mają z nimi kontakt i jak mówi wędrujący dziś ks. Paweł Ciba, przewodnik grupy sw, Brata Alberta, każdy z nich mówi że brakuje im takiej fizycznej wędrówki do Czarnej Madonny

Duchowi pielgrzymi wspierają kapłanów w modlitwie, wspominają wcześniejsze pielgrzymki, i codziennie uczestniczą w duchowym programie

 

Iwona Kosztyła