13 maja 2022

Pod hasłem „Kościół świętych” w dniach 17-19 maja odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 53. Tydzień Eklezjologiczny. Jego program obejmuje trzy dni sesji, podczas których poruszony zostanie w różnych kontekstach zagadnienie świętości.

Tydzień Eklezjologiczny to inicjatywa z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, którą kontynuuje Koło Naukowe Teologów KUL. Tegoroczna edycja tej konferencji naukowej przebiegać będzie pod hasłem: „Kościół świętych”. Prelegenci poruszą w tym roku temat świętości z kilku perspektyw: teologicznej, biblijnej, ekumenicznej, w kontekście sztuki współczesnej i sakralnej czy wyzwań związanych z katechizacją i edukacją.

Prelekcje przygotowali m.in. bp dr hab. Piotr Turzyński, który opowie o pięknie Kościoła u św. Augustyna, o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv (Papieski Wydział Teologiczny Świętego Bonawentury w Rzymie) wystąpi z wykładem „Świętość – wieczny odpoczynek? Czym się zajmują zbawieni?”. Z kolei o powszechnym powołaniu do świętości w kontekście teologii laikatu i synodalności będzie mówił ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB (Białystok).

Prawosławne rozumienie „communio sanctorum” przedstawi ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB (Białystok), a o znaczeniu formacji sumienia w życiu świętych opowie o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap (KUL). „Refleksje nad wyobrażaniem świętych w sztuce europejskiej” przedstawi prof. dr hab. Małgorzata Urszula Mazurczak (KUL), z kolei fenomen cudu za wstawiennictwem świętych jako warunek do beatyfikacji czy kanonizacji wyjaśni ks. dr Filip Krauze (KUL).

Ponadto uczestnicy wysłuchają konferencji „Style przywiązania do rodziców a procesy dekonwersji wśród młodzieży – ks. mgr Michała Grupy (KUL) czy Religia w szkole – szkoła świętych? – ks. mgr Tomasza Pązika (KUL).

Iwona Kosztyła