30 sierpnia 2018

Katecheta może być wychowawca klasy. To jedna z propozycji dla nauczycieli religii w nowym roku szkolnym. O tym, a także i innych zmianach w katechizacji, podstawie programowej czy inicjatywach duszpasterskich rozmawiali katecheci uczący w szkołach diecezji rzeszowskiej. Na kilka dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2017/2018, w diecezji rzeszowskiej odbywają się kongregacje katechetyczne. Na zaproszenie Wydziału katechetycznego w dwóch ośrodkach – Rzeszowie i Jaśle – na odprawie katechetycznej zbierają się katecheci świeccy, księża i siostry zakonne.

To ważne spotkanie dla wszystkich osób odpowiedzialnych za szkolna formację dzieci i młodzieży. Podczas spotkania katecheci rozmawiali między innymi o zmianach w prawie oświatowym, które dotyczy także nauczania religii. Zmieniają się między innymi kryteria oceny nauczycieli, awansów zawodowych, organizacji wycieczek czy pielgrzymek, oraz przyszłoroczna zmiana podręczników. Od nowego roku szkolnego katecheta może też pełnić funkcję wychowawcy – mówi ks. Marek Winiarski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie

Nauczanie religii to nie tylko przekazywanie wiedzy. To wielowątkowe wyzwanie, przed którym na początku roku szkolnego staje każdy katecheta. A odpowiedzialność jest ogromna – mówi Joanna Kocór, nauczyciel religii w II LO w Rzeszowie.

Dziś przed nauczycielami szkolą stawia dozę wymagania. Dotyczą one także katechetów i musimy im sprostać – mówi Dorota Gancarz, katechetka w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie

A to w czasach laicyzacji nie jest proste zadanie. Jednak uczniowie czekają i na lekcje religii i na dobrego katechetę – dodaje s. Ewa Bielecka

W środę spotkania katechetyczne odbyły się w Rzeszowie, we czwartek w Jaśle dla katechetów z drugiej części diecezji.

Iwona Kosztyła