14 lutego 2019

Przykładem może być „Pieśń nad Pieśniami” ze Starego Testamentu czy też „Hymn o Miłości z Nowego Testamentu.

Żadna inna książka ani księga nie mówi o miłości więcej niż Pismo Święte. W Biblii słowo miłość jest wielokrotnie odmienione przez wszystkie przypadki. Skoro pada ono tak często, musi być niezwykle ważne w oczach Boga – mówi ks. Tomasz Bąk, biblista.

Znajdziemy tam piękne przykłady, a same Walentynki mogą nas zainspirować do zaczytania się w tych tekstach.

Przykładem może być „Pieśń nad Pieśniami” ze Starego Testamentu czy też „Hymn o Miłości z Nowego Testamentu. To chyba najczęściej czytany tekst podczas nabożeństwa zawarcia związku małżeńskiego w kościołach chrześcijańskich. I jedna z najpiękniejszych poezji próbująca zdefiniować cechy miłości.

Według św. Pawła dar miłości nadaje sens i wartość wszystkim innym charyzmatom. Św. Paweł zwraca uwagę, że Miłość to pragnienie dobra i szczęścia.

 

Iwona Kosztyła