13 lutego 2020

Spotkanie odbyło się w "Leśniówce" w Turzy.

W diecezji rzeszowskiej odbywają się uroczystości związane z Światowym Dniem Chorego. Księża biskupi spotykają się w tych dniach z podopiecznymi szpitali czy Domów Spokojnej Starości. Dzisiaj z mieszkańcami ośrodka leczniczego w Turzy koło Sokołowa Młp. spotkał się bp Jan Wątroba.

Tegoroczny 28. Światowy Dzień Chorego obchodzony był pod hasłem „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. Do słów z Ewangelii św. Mateusza nawiązał także bp Jan Wątroba podczas spotkania z chorymi w Turzy. Ordynariusz diecezji odprawił dla nich Mszę świętą.

W ramach dnia chorego w diecezji rzeszowskiej księża biskupi spotykają się z podopiecznymi placówek medycznych i domów opieki. Takie spotkania odbyło się m.in.  w DPS w Rzeszowie. Dzień chorego jest okazją do przypomnienia że otaczają nas osoby chore i cierpiące, które potrzebują wsparcia dobrego słowa i modlitwy.

W diecezji rzeszowskiej kolejne spotkanie w ramach dnia chorego odbędzie się 17 lutego, w DPS w Chmielniku.

Artur Sołek