19 czerwca 2020

Zakończyła się kwarantanna bp Jana Wątroby. Wszyscy duchowni, którzy pozostają w kwarantannie, mają negatywne wyniki badań na obecność koronawirusa.

Badania wykazały, że trzech księży z diecezji rzeszowskiej ma pozytywny wynik testu w kierunku koronawirusa. Rezultatem dochodzenia epidemiologicznego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną jest kwarantanna osób, które miały bezpośrednio lub pośrednio styczność z zakażonymi księżmi.

Z dniem 17 czerwca 2020 r. zakończyła się kwarantanna biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby. Nadal w kwarantannie pozostaje biskup senior Kazimierz Górny. Wszystkie badania biskupów w kierunku koronawirusa dały wynik negatywny.

19 czerwca kończy się kwarantanna księży z parafii w Malawie, a 20 czerwca – księży z parafii bł. Karoliny Kózki w Rzeszowie. Dotychczasowe testy księży pozostających w kwarantannie, podobnie jak badania biskupów, dały wynik ujemny.

W związku z zakażeniami wirusem Kuria Diecezjalna w Rzeszowie prosi wszystkich duszpasterzy i wiernych o przestrzeganie zasad higieny i wymogów sanitarnych, m.in. zakrywanie ust i nosa podczas nabożeństw, częstą dezynfekcję rąk oraz sprzętów kościelnych, zachowywanie bezpiecznego dystansu podczas załatwiania spraw w kancelarii parafialnej oraz organizowanie udzielania Komunii Świętej osobno dla tych, którzy przyjmują Komunię na rękę i dla tych, którzy przyjmują do ust.

inf. Diecezja Rzeszowska