29 stycznia 2019

W Ropczycach Witkowicach powstało Centrum Integracji Społecznej.

Caritas Diecezji Rzeszowskiej pomaga osobom długotrwale bezrobotnym wrócić na rynek pracy.

W Ropczycach Witkowicach powstało Centrum Integracji Społecznej w ramach którego 30 m bezrobotnych bezrobotnych mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego, poszukujących pracy, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powodowanym m.in. długotrwałym bezrobociem czy niepełnosprawnością, znajdą pomoc i wsparcie.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego uczestników poprzez udział w zajęciach Centrum, co przyczyni się do łagodzenia barier powodujących oddalenie od rynku pracy i zwiększenia szans na zatrudnienie na otwartym rynku – mówi ks. Piotr Potyrała wicedyrektor Caritas Uczestnicy mogą liczyć na wsparcie psychologa, pracownika socjalnego i terapeuty uzależnień, doradztwo zawodowe, zatrudnienie socjalne, a przede wszystkim kursy i warsztaty zawodowe.

W ramach projektu uczestnicy korzystają między innymi z zajęć na warsztatach kulinarnych, ogrodniczo- usługowych czy opiekuńczo – animacyjnych. W środę  odbędzie się oficjalne otwarcie i poświęcenie ośrodka.

  •  

 

Iwona Kosztyła