28 września 2021

Alkoholizm, hazard, narkotyki, uzależnienie od internetu czy pornografia. To wiodące dziś uzależnienia, z którymi borykają się osoby w nie uwikłane, ale także rodziny, które na co dzień zmagają się z problemem swoich bliskich. I to między innymi dla nich Duszpasterstwo Trzeźwości organizuje zarówno rekolekcje, dni skupienia jak i spotkania grup wsparcia.

Osób potrzebujących pomocy jest coraz więcej. Poza wymienionymi formami wsparcia działa  także Diecezjalna dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych, gdzie można skorzystać z wszechstronnej pomocy – mówi ks. Marcin Duplaga, zastępca Duszpasterza Trzeźwości Diecezji Rzeszowskiej

 

Najbliższe rekolekcje dla osób rekolekcje dla osób uzależnionych, współuzależnionych odbędą się w październiku, dla osób współuzależnionych w listopadzie. Więcej informacji na stronie internetowej natrzezwo.pl

 

 

Iwona Kosztyła