14 maja 2021

Uroczystość święceń diakonatu odbędzie się w sobotę o godz. 10.00 w Lipinkach.

 

Podczas mszy świętej założą szaty liturgiczne: dalmatykę, oraz stułę, która opiera się na jednym ramieniu. W sobotę 12 kleryków V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, przyjmie świecenia diakonatu. Diakoni pełnią posługę Słowa Bożego, przewodniczą nabożeństwom liturgicznym, pomagają kapłanom przy ołtarzu i pełnią ważną rolę w dziele ewangelizacji.

 

Klerycy, którzy przyjmują święcenia diakonatu podejmują określone zobowiązania: celibatu, codziennego odmawiania brewiarza oraz czci i posłuszeństwa swojemu biskupowi ordynariuszowi. Liturgia święceń składa się z kilku elementów: między innymi biskup nałoży ręce na głowy kandydatów i wypowie słowa modlitwy konsekracyjnej

Uroczystościom święceń diakonatu będzie przewodniczył biskup Edward Białogłowski. Nasze radio przeprowadzi transmisję tej uroczystości.

 

Iwona Kosztyła