27 maja 2022

Uroczystość święceń diakonatu odbędzie się w sobotę o godz 10.00 w parafii Niebylec.

W sobotę 5 kleryków V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie przyjmie świecenia diakonatu. Diakoni pełnią posługę Słowa Bożego, przewodniczą nabożeństwom liturgicznym, pomagają kapłanom przy ołtarzu i pełnią ważną rolę w dziele ewangelizacji. Uroczystość odbędzie się w sobotę o godz 10.00 w Niebylcu, rodzinnej parafii jednego z kandydatów do diakonatu.

Dziś kandydaci  kończą tygodniowe rekolekcje zamknięte podczas których w ciszy, w skupieniu, z czasem na modlitwę i rozmyślanie przeżywiają czas bezpośredniego przygotowania do przyjęcia święceń. To nie tylko tradycja i element formacji, ale także wewnętrzna potrzeba – mówią klerycy

Do święceń diakonatu przystąpią klerycy Jakub Ochoński, Damian Knapik, Michał Mycek, Sebastian Drzał i Mikołaj Czurczak. Kandydatom do diakonatu towarzyszy radość, ze przed nimi kolejny ważny, choć bardzo odpowiedzmy krok , który prowadzi ich ku kapłaństwu

Uroczystość święceń diakonatu odbędzie się w sobotę o godz 10.00 w parafii Niebylec. Nasze radio przeprowadzi transmisję tej uroczystości.

Iwona Kosztyła