16 listopada 2021

Szczegóły dotyczące spotkania można znaleźć na stronie www.taize.fr/pl

To ostatni moment by zapisać się na Europejskie Spotkanie Młodych w duchu Taize, które w tym roku odbędzie się w Turynie. Podobnie jak w latach poprzednich, spotkanie będzie obejmowało czas modlitwy i wymiany myśli w małych grupach, spotkania tematyczne dotyczące duchowości, zagadnień społecznych oraz sztuki. Spotkanie, ogłoszone we Wrocławiu w grudniu 2019 roku, które zostało przełożone o rok z powodu pandemii, odbędzie się od wtorku 28 grudnia 2021 do soboty 1 stycznia 2022 r.

 

Modlitwy południowe będą się odbywały w kościołach w centrum miasta, a modlitwa wieczorna w centrum wystawowym w Lingotto. Przedpołudniowy program odbędzie się w parafiach, a popołudniowe spotkania tematyczne w różnych miejscach w mieście.

Zapisy na Spotkanie Europejskie Spotkanie Młodych Taize trwają do 22 listopada. 

 

Iwona Kosztyła