10 kwietnia 2020

Pismo święte wskazuje na świadomość Chrystusa o swojej przyszłości.

Dlaczego Bóg ofiarował swojego jedynego i umiłowanego Syna dla całej ludzkości, dlaczego naraził Go na tak okrutne cierpienie. Dlaczego Bóg pozwolił mu tak cierpieć. W Wielki Piątek to pytanie stawia sobie wiele osób. To sedno bożego planu – mówi ks. Grzegorz Szczygieł, misjonarz saletyn.

Nie zapominajmy , że sam Jezus wystąpił jako Mesjasz, który celowo wybiera cierpienie i śmierć krzyżową. Zbawienie świata mogło przebiec inaczej, ale dokonało się za sprawą bolesnej Męki – dodaje ks. Grzegorz Szczygieł

Czytamy w Ewangelii wg św. Mateusza: Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie (Mt 16, 21), a także w Ewangelii wg św. Jana: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata (J 6, 51). 

Iwona Kosztyła