8 kwietnia 2022

W Myczkowcach – Zwierzyniu w powiecie leskim, odbędzie się się nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla służb mundurowych Województwa Podkarpackiego. To już dziesiąty rok kiedy w piątek przed Niedzielą Palmową gromadzą się przedstawiciele służb mundurowych wraz z kapelanami oraz władze samorządowe okolicznych gmin i powiatów.

W drodze krzyżowej uczestnicy kilkanaście formacji mundurowych, które w tym roku be a przede wszystkim modlić się o pokój – mówi ks. Bogdan Janik, dyrektor Ośrodka caritas w Myczkowcach

Oprócz policjantów, służby mundurowe reprezentują funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Celnej, Służby Więziennej, także Wojska Obrony Terytorialnej , państwowa i ochotnicza Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei, jak również przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego, Polskiego Związku Łowieckiego, Regionalnych Lasów Państwowych oraz Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych Karpaty.

Iwona Kosztyła