8 marca 2019

Corocznie w nabożeństwie drogi krzyżowej uczestniczy kilka tysięcy osób.

 

Tradycyjne, w pierwszy piątek Wielkiego Postu mieszkańcy Rzeszowa uczestniczyć będą w drodze krzyżowej wiodącej ulicami Rzeszowa. Wierni diecezji ten sposób rozpoczynają czas pokuty i nawrócenia. Droga krzyżowa rozpocznie się pod Krzyżem Ofiar Komunizmu i Stalinizmu a zakończy Mszą Świętą w Sanktuarium Pani Rzeszowa.

Takie rozpoczęcie czasu Wielkiego Postu jest potrzebne nam wszystkim – mówi ks. Rafał Flak, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie

 Nabożeństwo rozpocznie się przy krzyżu – pomniku Ofiar Komunizmu na placu Śreniawitów o godz. 18.00.

Iwona Kosztyła