28 lutego 2020

Droga krzyżowa ulicami Rzeszowa rozpocznie się o godz. 18.00

W pierwszy piątek Wielkiego Postu, po raz 25. na ulicach Rzeszowa odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Nabożeństwo rozpocznie się przy krzyżu – pomniku Ofiar Komunizmu na placu Śreniawitów o godz. 18.00.

To nabożeństwo o charakterze pokutnym, wynagradzającym, chcemy jako grzesznicy, pokutnicy publiczne wyrazić naszą skruchę – mówi ks. Piotr Steczkowski, kanclerz kurii diecezjalnej Rzeszowie

Podczas drogi krzyżowej rozważania czytają i niosą krzyż reprezentanci grup i duszpasterstw działających w diecezji rzeszowskiej. Angażują się między innymi rodziny, które rozważają 8 stację drogi krzyżowej – dodaje ks. Jan Kobak, duszpasterz Rodzin Diecezji rzeszowskiej

Uczestnicy Drogi Krzyżowej przejdą ul. Szopena, al. Lubomirskich, ul. 3 Maja, ul. Sokoła do Bazyliki Ojców Bernardynów, gdzie odbędzie się Msza św.

Iwona Kosztyła