4 marca 2022

Pod hasłem: “Posłani w pokoju Chrystusa” ulicami Rzeszowa przejdzie Droga Krzyżowa. Mieszkańcy diecezji ten sposób rozpoczną czas pokuty i nawrócenia. Droga krzyżowa rozpocznie się pod Krzyżem Ofiar Komunizmu i Stalinizmu o godz. 18.00 i zakończy się Mszą św. pod przewodnictwem biskupa Jana Wątroby w bazylice Po Bernardynów w Rzeszowie.

 

„Takie rozpoczęcie czasu Wielkiego Postu jest potrzebne nam potrzebne. Pokuta, zadumo, refleksja i wspólne, wielkie wołanie i modlitwa w ważnych intencjach – mówi ks. Rafał Flak, dyrektor wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalne w Rzeszowie

 

Pomysł zorganizowania drogi krzyżowej ulicami miasta zrodził się przed laty w środowiskach rzeszowskich duszpasterstw, które w ten szczególny sposób chciały zamanifestować swoją wiarę i przypomnieć tym, którzy o tym nie pamiętali, że rozpoczął Wielki Post.

 

 

Iwona Kosztyła