1 maja 2019

Kult św Józefa w parafii jest bardzo żywy.

Kapliczki z napisem „Mąż Sprawiedliwy”. „Obrońca Życia”, „Mądry Wychowawca” czy „Wzór Pracujących” W parafii św Józefa na Staromieściu od kilkunastu lat istnieją Dróżki św. Józefa. Kapliczki ustawione wzdłuż drogi okalającej kościół, widoczne z daleka, wkomponowane w przestrzeń, uzupełniają kompozycyjnie bryłę kościoła i prowadzą do wnętrza, do sacrum.

Kult św Józefa w parafii jest bardzo żywy. Drużki są miejscem spotkania z Bogiem, człowiekiem i sobą w towarzystwie świętego Józefa. Są miejscem refleksji, pogłębienia wiary i szkołą życia” –

Często widują wiernych, którzy przystają przy poszczególnych kapliczkach i modlą się za wstawiennictwem św Józefa – mówi ks. Waldemar Dopart, proboszcz parafii św. Józefa

Uroczystego poświęcenia Dróżek św. Józefa dokonał biskup ordynariusz Kazimierz Górny 16 września 2006 r.

Iwona Kosztyła