30 grudnia 2020

Epidemia koronawirusa stała się zupełnie nowym wyzwaniem dla duszpasterskiej działalności Kościoła.

 Bezpośredni kontakt z wiernymi, związany z ograniczeniami liczy wiernych w kościołach czy zakazami spotkań w dużych grupach zastąpiła komunikacja medialna. Pomimo izolacji pojawiło się mnóstwo nowych inicjatyw i wydarzeń o charakterze ewangelizacyjnym i duszpasterskim. Podsumowania związane z ostatnimi dniami roku i wnioski z nich płynące świadczą o zdolności szybkiej adaptacji do nowych wyzwań jak i o dojrzałości wiernych, co pokazuje, że Kościół może przetrwać każde czasy.

Iwona Kosztyła