3 czerwca 2020

Dekretem z 30 maja 2020 r. bp Jan Wątroba odwołał obowiązującą w diecezji rzeszowskiej dyspensę od obowiązku uczestnictwa w Mszach św. w niedziele i święta nakazane.

30 maja 2020 r. bp Jan Wątroba dekretem odwołał obowiązującą w diecezji rzeszowskiej dyspensę od obowiązku uczestnictwa w Mszach św. w niedziele i inne święta nakazane. Odwołanie dyspensy będzie obowiązywać od 6 czerwca br.

W dekrecie biskup rzeszowski przypomniał, że zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego (nr 2181) obowiązkowi uczestnictwa w Mszach św. nie podlegają wierni, których usprawiedliwia poważna przyczyna natury fizycznej lub moralnej.

Katechizm Kościoła Katolickiego wylicza, jako przykładowe, takie przyczyny, jak choroba i pielęgnacja niemowląt.  W artykułach kanonistów i moralistów można znaleźć, obok wymienionych, także inne przykłady: ustawiczna opieka nad chorymi, niesienie pomocy w wypadkach i w klęskach żywiołowych, wykonywanie ciągłych zawodów, niemożliwość dostania się do kościoła z powodu znacznej odległości i braku środków lokomocji.

Ogólnie, brak precyzyjnych wskazań wiąże się z całym spektrum różnych sytuacji, które trudno przewidzieć, a które dla poszczególnych osób, w określonym czasie i miejscu mogą stać się poważną przyczyną. Tak też należy patrzeć na różne sytuacje związane ze stanem epidemii, stąd niektórzy biskupi nie udzieli dyspensy dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem, jak zachęcał abp Stanisław Gądecki, uznając, iż w stanie epidemii mogą to być wystarczające przyczyny nieuczestniczenia w Mszach św. niewymagające osobnej dyspensy.

Iwona Kosztyła