31 maja 2019

W spotkaniu w Tarnowcu wzięło udział ponad 300 dzieci

W Tarnowcu było radośnie i gwarno, bo dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii św. wraz ze swoimi rodzicami, opiekunami i katechetami przybyły do Matki Bożej Zawierzenia w diecezjalnej w pielgrzymce dziękczynnej za pierwsze spotkanie z Jezusem w Eucharystii.

Mali pielgrzymi udali się na Kalwarię Dzieci Nienarodzonych, aby podziękować Panu Bogu oraz Rodzicom za życie. Była też chwila złożenia symbolicznej stokrotki na cmentarzu dzieci nienarodzonych. Potem dzieci pierwszokomunijne ubrały swoje uroczyste stroje i wszyscy udali się do Sanktuarium – przed cudowną figurę Matki Bożej Tarnowieckiej.

Po wspólnej modlitwie przed cudowną figurą dzieci zajęły swoje miejsca w oczekiwaniu na rozpoczęcie Eucharystii. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Ks. Biskup Edward Białogłowski, on też wygłosił kazanie dialogowane a na zakończenie Mszy św. zawierzył Matce Bożej wszystkich obecnych.

Po Mszy św. wszystkie dzieci zostały obdarowane przez Ks. Kustosza Jerzego Uchmana drobnymi upominkami oraz zaproszone na poczęstunek przygotowany w ogrodach sanktuaryjnych.

Iwona Kosztyła