8 czerwca 2024

Duchowni diecezji rzeszowskiej spotkali się 8 czerwca 2024 r. w katedrze rzeszowskiej z racji dnia modlitw o uświęcenie kapłanów. Konferencję duchową wygłosiła s. Anna Maria Pudełko, psychopedagog powołania. Mszy św. koncelebrowanej przez ponad 200 kapłanów przewodniczył bp Jan Wątroba.

Dzień modlitw o uświęcenie kapłanów rozpoczął ks. Paweł Synoś, wikariusz biskupi ds. duchowieństwa diecezjalnego, który powitał biskupów, kapłanów i diakonów zebranych w kościele katedralnym.

S. Anna Maria Pudełko AP, psychopedagog powołania, wygłosiła referat pt. „Kapłan o przebitym sercu”. W swoim wystąpieniu podkreśliła, jak ważne jest posłuszeństwo w życiu kapłańskim. Powiedziała, że jest ono nierozłączne z wolnością, miłością, przyjaźnią i braterstwem. Duchową siłą kapłana jest miłość do ludzi, dlatego s. Pudełko powiedziała, że ważne jest towarzyszenie ludowi, który został powierzony duchowej pieczy kapłana. Księża są przyjaciółmi Jezusa, stąd swoim życiem powinni wyrażać zaangażowanie w budowanie i rozwój tej relacji. S. Pudełko nawiązała do nauczania św. Józefa Sebastiana Pelczara, który niejednokrotnie zachęcał do głębokiego przeżywania życia kapłańskiego. Istotna jest także refleksja nad swoim życiem, wejście we własne sumienie, bo tam również można spotkać się z własnymi słabościami, problemami, co pozwala na duchowy rozwój. Istnieje pokusa, by zagłuszyć słabości odkrywane w sobie. Słabość i kruchość odkrywane z łagodnością, mogą być źródłem wewnętrznej siły. Gdy odkryję swoją niemoc, mówiła s. Pudełko, będę nabierać mocy. Potrzeba ogromnej odwagi, żeby nie zabetonować własnego serca. Nie jest łatwo być dzisiaj kapłanem, bo ciosy przychodzą z różnych stron. Dlatego cenne jest to, by kontemplować, modlić się, trwać na adoracji Najświętszego Sakramentu, być przy Chrystusie, którego kapłan ma dawać innym.

Po wykładzie duchowni uczestniczyli w adoracji Najświętszego Sakramentu.

Centralnym punktem dnia modlitw o uświęcenie kapłanów była Msza św., której przewodniczył bp Jan Wątroba. W Eucharystii uczestniczyli również abp Edward Nowak, bp Edward Białogłowski oraz ponad 200 kapłanów.

Homilię wygłosił bp Jan Wątroba. Biskup Rzeszowski podkreślił, że okazją do modlitwy o uświęcenie kapłanów, z woli św. Jana Pawła II od 1995 r., jest uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. „My, biskupi, prezbiterzy i diakoni diecezji rzeszowskiej, gromadzimy się, aby uczcić dwa Najświętsze Serca, Jezusa i Maryi, po to, by w nich odnajdywać najczystsze źródło kapłańskiego uświęcenia” – powiedział bp Wątroba.

Hierarcha mówiąc o kulcie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny powiedział, że postawa Maryi i Jej oddanie Bogu pozwala wniknąć w głębię tego serca niepokalanego i podziwiać jego dojrzałą rozwagę, harmonię i czystość, a zwłaszcza miłość ku Bogu, którego wśród stworzeń rozumnych nikt lepiej nie rozumiał i nie kochał. Biskup przywołał również przykład św. Jana Pawła II, który może być nauczycielem i przykładem w oddawaniu czci Maryi. Wskazał również na dziennik duchowy In Sinu Iesu, autorstwa benedyktyńskiego mnicha, który jest zachętą do pogłębiania pobożności maryjnej.

Na zakończenie homilii bp Wątroba odczytał akt zawierzenia duchowieństwa diecezji rzeszowskiej wstawiennictwu Matki Najświętszej. Cytując słowa Benedykta XVI, zachęcił do ufnego oddania się matczynej opiece Maryi. „Matko Niepokalana (…) poświęcamy się Twemu matczynemu sercu, by wiernie wypełnić wolę Ojca. Wiemy, że bez Jezusa nie możemy uczynić niczego dobrego i tylko przez Niego, z Nim i w Nim będziemy dla świata narzędziami zbawienia. Oblubienico Ducha Świętego, wyjednaj nam bezcenny dar przemiany w Chrystusie. Pomóż nam i spraw, żeby przez tę samą moc Ducha, która okryła Cię swoim cieniem i uczyniła Matką Zbawiciela, Twój Syn, Chrystus, narodził się także w nas. Oby w ten sposób Kościół mógł zostać odnowiony przez świętych kapłanów, przemienionych łaską Tego, który wszystkie rzeczy uczynił nowymi (…) Tym aktem zawierzenia i poświęcenia wyrażamy pragnienie, byś zamieszkała w sposób głębszy i radykalny na zawsze i całkowicie w naszym życiu ludzkim i kapłańskim” – modlił się Biskup Rzeszowski.

Dni modlitw o uświęcenie kapłanów w diecezji rzeszowskiej odbywają się od ponad 20 lat. Zazwyczaj te spotkania są organizowane w katedrze. W ubiegłym roku duchowni Kościoła rzeszowskiego spotkali się w Sanktuarium Maryjnym w Kalwarii Pacławskiej. (jn)

Ks. Jakub Nagi

Skip to content