2 listopada 2018

W związku z okresem modlitw za zmarłych można uzyskać dla nich odpusty.

Według nauczania Kościoła katolickiego potrzebują modlitwy, aby mogli być zbawieni. 2 listopada to Dzień Zaduszny, a Kościół modli się w intencji zbawienia dusz odbywających w czyśćcu pokutę. Obchodom tego dnia towarzyszy zwyczaj odwiedzania grobów bliskich, składania kwiatów i zapalania zniczy.

Uroczystość Wszystkich Świętych była czasem radości. Dzień Zaduszny jest bardziej refleksyjny. Pamięć o zmarłych prowadzi do modlitwy, która jest najcenniejszym darem, jaki możemy im dać i o tym myślimy stająć nad grobami bliskich – mówią odwiedzający cmentarze.

W związku z okresem modlitw za zmarłych można uzyskać dla nich odpusty. Należy nawiedzić pobożnie cmentarz w dniach 1-8 listopada i modlić się za dusze zmarłych, przy zachowaniu stałych warunków odpustu. W samym dniu 2 listopada – przy zachowaniu tych samych warunków – również można uzyskać odpust za zmarłych związany z nawiedzeniem kościoła lub publicznej kaplicy.

Iwona Kosztyła