21 marca 2019

W Rzeszowie zakończyło się trzydniowe posiedzenie dyrektorów wydziałów duszpasterskich kurii diecezjalnych z całej Polski.

W Rzeszowie zakończyło się trzydniowe posiedzenie dyrektorów wydziałów duszpasterskich kurii diecezjalnych z całej Polski w ramach posiedzenia prac Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Głównym tematem spotkania był program duszpasterski na lata 2019 – 2022 skoncentrowany na Eucharystii. Uczestnicy zatwierdzili ostateczną wersję programu duszpasterskiego z hasłem: „Eucharystia daje życie”. Spotkaniu przewodniczył abp Wiktor Skworc, przewodniczący Duszpasterstwa.

Podczas spotkania ustalono i przekazano program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022 z hasłem „Eucharystia daje życie”. W pierwszym roku będzie obowiązywał temat: „Wielka tajemnica wiary” z mottem biblijnym: „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29). W drugim roku programu tematem będą słowa: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” z mottem biblijnym: „[…] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32). Tematem trzeciego roku programu będą słowa: „Posłani w pokoju Chrystusa” z mottem: „ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57).

Chodzi nam o to, abyśmy coraz bardziej zapraszali wiernych do świadomego udziału w tajemnicy Wieczernika – mówił Abp W. Skworc – Żeby przekazywać naszym wiernym prawdy wiary związane z Eucharystią oraz zapraszać do udziału w Eucharystii młodzież i dzieci, gdyż na Eucharystiach wyraźnie brakuje najmłodszego pokolenia” – powiedział arcybiskup zapowiadając w ostatnim roku nowego programu duszpasterskiego zorganizowanie diecezjalnych kongresów eucharystycznych według uznania biskupów diecezjalnych.

Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa zwrócił również uwagę na przeżywanie niedzieli w kontekście ustawy o zakazie handlu. „Jest to bardzo poważny problem, gdyż wiele środowisk regularnie atakuje ustawę zakazującą handlu w niedzielę. (…) Powinniśmy się zjednoczyć w trosce o wolną niedzielę, o niedzielę, która będzie sprzyjać świętowaniu. Niedziela to nie tylko przestrzeń religijna, ale przestrzeń kultury, przestrzeń budowania relacji rodzinnych. Niedziela tworzy naszą tożsamość. Albo w kulturze europejskiej obronimy niedzielę, albo stracimy tożsamość” – mówił metropolita katowicki.

Trzydniowe posiedzenie zakończyła Msza św. w bazylice ojców bernardynów, która jest jednocześnie Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej. Mszy św. przewodniczył bp Jan Wątroba. W homilii biskup rzeszowski, nawiązując do przypowieści o Łazarzu i bogaczu, zwrócił uwagę na duszpasterską odpowiedzialność Kościoła w nauczaniu o konsekwencjach ludzkich wyborów.

Iwona Kosztyła