31 marca 2019

Przebieg nabożeństwa bywa różny i zależny jest od lokalnych zwyczajów.

Niedziela to czas śpiewania w kościołach Gorzkich Żali. To nabożeństwo pasyjne w Kościele katolickim, mające najczęściej formę nabożeństwa eucharystycznego, odprawianego w okresie Wielkiego Postu. Gorzkie Żale są tradycją wyłącznie polską.

Nabożeństwo składa się łącznie z trzech części. W poszczególne niedziele Wielkiego Postu odprawia się kolejne części (dwukrotnie, gdyż wielki post trwa sześć tygodni), natomiast Zachęta (Pobudka) pozostaje zawsze ta sama – mówi ks. Andrzej Widak, muzykolog.

Gorzkie Żale odmawiane, a raczej odśpiewywane są w niedziele. Na nabożeństwo przychodzi sporo wiernych, tych starszych choć i młodych nie brakuje.

Przebieg nabożeństwa bywa różny i zależny jest od lokalnych zwyczajów. Mogą pojawić się również takie elementy, jak dodatkowe śpiewy (np. na rozpoczęcie i zakończenie nabożeństwa), litanie, antyfony, suplikacje.

Iwona Kosztyła