8 grudnia 2021

Mieszkają za klauzurą, której nie opuszczają poza wyjątkowymi okolicznościami. Wśród 83 znajdujących się w Polsce żeńskich klasztorów kontemplacyjnych jest Klasztor Wizytek w Jaśle.

Powołaniem i zadaniem sióstr klauzurowych jest modlitwa, ale nie brakuje tez pracy, która wypełnia dużą część dnia. Między innymi w ten sposób siostry pozyskują środki na utrzymacie klasztoru. Kolejna część pieniędzy pochodzi od ofiarodawców, jednak wsparcie jest ciągle potrzebne. 

 

Iwona Kosztyła