28 lutego 2022

Katechumeni przyjmą sakrament chrztu, bierzmowania i Eucharystii podczas liturgii Wielkiej Soboty.

Katechumeni, czyli osoby przygotowujące się do przyjęcia chrztu, bierzmowania i Eucharystii podczas Wielkanocy, w niedzielę  wzięły udział w liturgii“ wybrania i wpisania imienia”, który jest jednym z elementów przygotowania do sakramentów. Uroczystości w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie przewodniczył bp Jan Wątroba .

W diecezji rzeszowskiej są  trzy kobiety, katechumenki, które przygotowują się do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Obrzęd rozpoczął się po homilii od przedstawienia kandydatek Biskupowi Rzeszowskiemu.

Za ich formację odpowiada funkcjonujące od kilku lat Diecezjalne Centrum Katechumenatu Dorosłych. Obrzęd “ wybrania i wpisania imienia” to jeden z elementów formacji, w całym procesie jest ich kilka – mówi ks. Tomasz Bać, odpowiedzialny za przygotowanie katechumenów

Katechumeni przyjmą sakrament chrztu, bierzmowania i Eucharystii podczas liturgii Wigilii Paschalnej.  

 

Iwona Kosztyła